Директор школе, aдминистративно - финансијско особље, cтручни сарадници

   

УПРАВА ШКОЛЕ


ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
Данијела Јовић

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Зорана Првуловић Мирчић

АДМИНИСТРАТИВНО – ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ
Мирјана Паунковић, секретар школе
Драгица Јовић, технички секретар
Бобана Марковић, шеф рачуноводства
Татјана Миљанић, финансијско-књиговођствени радник
Радица Алексић, књижничар

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Јасна Милошевић Стојановић, психолог
Ивана Ћирић, психолог