Помоћно - техничко особље

 

ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ:

Милан Рамадановић – домар
Драган Костадиновић - домар
Бобан Терзић – референт ППЗ и обезбеђења
Немања Терзић – референт сарадник
Момир Стошић -  руководилац парних котлова
Драгиша Живановић – ложач
Момчило Ђорђевић – помоћни ложач
Срећко Алексић – кувар
Зорица Марјановић – кувар
Лепосава Рамадановић – сервирка
Славица Виденовић – сервирка
Весна Јевремовић - сервирка
Љиљана Рошковић – радник на одржавању чистоће
Славија Радосављевић – радник на одржавању чистоће
Злата Стојановић - радник на одржавању чистоће
Мирјана Станојевић – чистачица
Бисерка Костић – чистачица
Данијела Весовић - чистачица