Општеобразовно веће

ОПШТЕОБРАЗОВНО ВЕЋЕ

Руководилац Актива: Татјана Петровић

Разредна настава:
Весна Андрејић
Љиљана Тодоровић

Наставник српског језика:
Весна Антић

Наставници енглеског језика:
Татјана Петровић
Ана Николић

Наставник познавања природе и биологије:
Драгана Спасојевић

Наставник географије:
Ивана Гавриловић

Наставник историје:
Весна Тирменштајн

Наставник физике:
Дарко Миљанић

Наставник математике:
Срећко Тимотијевић

Наставник хемије:
Анкица Ђорђевић

Наставник ликовне културе:
Слађан Миленковић

Наставник социологије:
Слободан Јовановић

Наставник филозофије:
Јован Милинковић

Наставник психологије:
Невенка Митева

Наставник грађанског васпитања:
Ненад Мицкић

Наставник физичког васпитања:
Драгослава Костандиновић