Музичко веће

                                         


МУЗИЧКО ВЕЋЕ

Уметнички руководилац: Драган Ђорђевић, проф.виолончела

Руководилац: Милица Младеновић, проф.виолине

Организатор практичне наставе:
Зорана Првуловић Мирчић, проф.виолончела
Ивана Ћирић, стручни сарадник


Наставници музичке теоријске наставе:

Горан Миљковић – солфеђо, теорија музике, хармонија, контрапункт, музички облици, увод у аранжирање
Ирена Младеновић Милошевић – солфеђо, хорић
Невена Павловић – историја музике, национална историја музике, музички инструменти


Наставници инструменталне наставе:

Наставници виолине:
Катарина Поповић
Божидар Радосављевић
Владимир Николић
Игор Васиљевић
Милица Младеновић
Драгутин Младеновић
Даница Гавриловић

Наставници виоле:
Милош Симић
Немања Живановић

Наставници виолончела:
Невена Бусарац
Жељко Ивовић
Божа Сарамандић
Ели Крстева


Наставници контрабаса:
Душан Здравковић
Александар Благојевић


Наставници оркестара:
Уметнички руководилац Драган Ђорђевић, Велики оркестар
Жељко Ивовић, Мали оркестар
Ели Крстева, Оркестрић

Наставници камерне музике:
Драган Мирчић
Ели Крстева
Душан Здравковић


Упоредни клавир:
Јелена Василијевић
Ненад Милошевић
Невена Павловић

Клавирски сарадници:
Теа Андријић
Зоран Гавриловић
Милица Пап

Наставник практичне наставе:
Небојша Влаисављевић