Музичко веће

                                               


МУЗИЧКО ВЕЋЕ

Уметнички руководилац: Драган Ђорђевић, проф.виолончела

Руководилац: Милица Младеновић, проф.виолине

Организатор практичне наставе:
Зорана Првуловић Мирчић, проф.виолончела


Наставници музичке теоријске наставе:

Горан Миљковић – солфеђо, музички облици, хармонија, контрапункт, историја музике, национална историја музике, увод у аранжирање
Ирена Младеновић Милошевић – солфеђо, теорија музике, музички инструменти
Невена Павловић – солфеђо, контрапункт


Наставници инструменталне наставе:

Наставници виолине:
Катарина Поповић
Божидар Радосављевић
Владимир Николић
Игор Васиљевић
Милица Младеновић
Драгутин Младеновић
Даница Гавриловић

Наставници виоле:
Милош Симић
Љубомир Милановић
Панта Величковић

Наставници виолончела:
Невена Бусарац
Жељко Ивовић
Божа Сарамандић


Наставници контрабаса:
Душан Здравковић
Бобан Стошић


Наставници оркестара:
диригент Иван Марковић, Велики и Мали оркестар
Жељко Ивовић, Мали оркестар
Ели Крстева, Оркестрић

Наставници камерне музике:
Драган Мирчић
Ели Крстева


Упоредни клавир:
Сања Миленковић
Теа Андријић
Зоран Гавриловић
Невена Павловић

Клавирски сарадници:
Теа Андријић
Зоран Гавриловић
Милица Пап
Душан Егерић
Катарина Хаџи-Антић Татић

Наставник практичне наставе:
Небојша Влаисављевић