Управа школе

        

УПРАВА ШКОЛЕ


ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
Данијела Јовић, дипл. музичар виолиниста

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Зорана Првуловић Мирчић, дипл. музичар виолончелиста

АДМИНИСТРАТИВНО – ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ
Мирјана Паунковић, секретар школе
Драгица Јовић, технички секретар
Александра Миловановић, шеф рачуноводства
Александра Тодоровић, референт за финансијско руководствене послове
Радица Алексић, референт за правне, кадровске и административне послове

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Јасна Милошевић Стојановић, психолог
Ивана Ћирић, психолог
Марија Костић, нототекар и медијатекар
Ана Николић, библиотекар