Тим за професионални развој и стручно усавршавање

1. Ели Крстева, координатор тима, представник наставника музичке наставе
2. Љиљана Тодоровић, представник наставника општеобразовне наставе
3. Данијела Станојевић, представник наставника општеобразовне наставе
4. Александра Вулић, представник васпитача
5. Сузана Савић, секретар