Тим за професионални развој и стручно усавршавање

1. Ели Крстева, координатор тима, представник наставника музичке наставе
2. Зорана Првуловић Мирчић, помоћник директора
3. Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог
4. Дејан Ђорђевић, представник васпитача
5. Жарко Боровина, представник наставника општеобразовне наставе