Тим за маркетинг школе

1. Милица Младеновић, координатор и представник наставника музичке наставе
2. Данијела Јовић, директор
3. Зорана Првуловић Мирчић, помоћник директора
4. Ивана Ћирић, стручни сарадник–психолог
5. Илија Најдановић, наставник практичне наставе