Тим за каријерно вођење и саветовање

1. Дуња Савић, координатор, представник наставника музичке наставе
2. Драгутин Младеновић, представник наставника музичке наставе
3. Игор Васиљевић, представник наставника музичке наставе
4. Милош Симић, представник наставника музичке наставе
5. Немања Живановић, представник наставника музичке наставе
6. Жељко Ивовић, представник наставника музичке наставе
7. Невена Бусарац, представник наставника музичке наставе
8. Душан Здравковић, представник наставника музичке наставе
9. Јована Николић, представник наставника музичке наставе
10. Ирена М. Милошевић, представник наставника музичке наставе
11. Весна Антић, представник наставника општеобразовне наставе
12. Татјана Петровић, представник наставника општеобразовне наставе
13. Даца Стевановић, представник наставника општеобразовне наставе
14. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог
15. Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог