Структура персонала дома

Директор
Данијела Јовић

Секретар
Мирјана Паунковић

Шеф рачуноводства
Александра Миловановић

Технички секретар
Драгица Јовић

Референт сарадник за финансије
Радица Алексић

Стручни сарадник-психолог
Јасна Милошевић Стојановић

Васпитачи
Марина Ђорђевић, координатор васпитне службе
Горан Николић
Дејан Ђорђевић
Гордана Радуловић
Ивана Гавриловић
Ана Николић
Јелена Белошевић
Александра Вулић, приправник

Магационер/ економ – шеф службе исхране
Татјана Миљанић
 
Радници у кухињи
Срећко Алексић, кувар
Зорица Марјановић, кувар
Никола Васић, помоћни радник у кухињи
Јелена Илић, сервирка
Весна Ђорђевић, сервирка


Радници на пословима одржавања
Драган Костандиновић, домар-мајстор одржавања
Небојша Добросављевић, домар-мајстор одржавања - ложач
Мијодраг Зафировић, домар-мајстор одржавања - ложач
Милан Рамадановић, домар-мајстор одржавања
Бисерка Костић, спремачица
Мирјана Станојевић, спремачица
Данијела Весовић, радник у вешерници

Референти за безбедност и здравље на раду
Бобан Терзић
Немања Терзић

Референт заштите од пожара
Бобан Терзић