Структура персонала дома

   

Директор
Данијела Јовић

Помоћник директора
Зорана Првуловић Мирчић

Секретар
Мирјана Паунковић

Шеф рачуноводства
Александра Миловановић

Технички секретар
Драгица Јовић

Референт сарадник за финансије
Радица Алексић

Стручни сарадник-психолог
Јасна Милошевић Стојановић

Васпитачи
Марина Ђорђевић, координатор васпитне службе
Саша Маленовић
Дејан Ђорђевић
Горан Николић
Јелена Белошевић
Ивана Гавриловић
Александра Вулић
Милица Миленковић
Снежана Велојевић, васпитач на стручној пракси
Сања Мијајловић, васпитач на стручној пракси
Стефана Ракић Јевтић, васпитач-волонтер

Магационер/ економ – шеф службе исхране
Татјана Миљанић
 
Радници у кухињи
Љиљана Миленковић - кувар
Зорица Марјановић - кувар
Јулија Милосављевић - сервирка
Јелена Илић - сервирка
Весна Ђорђевић - сервирка


Радници на пословима одржавања
Драган Костандиновић, домар-мајстор одржавања
Небојша Добросављевић, домар-мајстор одржавања - ложач
Мијодраг Зафировић, домар-мајстор одржавања - ложач
Милан Рамадановић, домар-мајстор одржавања - ложач
Бисерка Костић, спремачица
Снежана Милошевић, спремачица
Дијана Нешић, радник у вешерници

Референти за безбедност и здравље на раду
Бобан Терзић
Ђорђе Мацакања

Референт заштите од пожара
Бобан Терзић