ПРИЈЕМНИ ИСПИТ за школску 2017/18. годину


Документација за упис:
•  Извод из матичне књиге рођених (оригинал)
•  Уверење о држављанству (оригинал)
•  Лекарско уверење о општој здравственој способности детета
•  Потврда о предшколској обуци (уколико дете уписује први разред)

Додатна документација коју је потребно приложити приликом уписа:
•  Фотокопија здравственог картона детета и картона вакцинација
•  Потврда о просеку прихода за оба родитеља/старатеља

РОК ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ ЈЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 30.ЈУНА 2017. ГОДИНЕ.