Помоћно - техничко особље

ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ:

Бобан Терзић - референт за БЗР и ППЗ
Ђорђе Мацакања - референт за БЗР
Драган Костадиновић - домар - мајстор одржавања
Милан Рамадановић - домар - мајстор одржавања - ложач
Мијодраг Зафировић - домар - мајстор одржавања - ложач
Небојша Добросављевић - домар - мајстор одржавања - ложач
Мирко Трајковић - домар - мајстор одржавања - ложач
Татјана Миљанић - економ - магационер
Љиљана Миленковић - кувар
Зорица Марјановић - кувар
Јулија Милосављевић - сервирка
Јелена Илић - сервирка
Весна Ђорђевић - сервирка
Драгица Теодосијевић - чистачица
Злата Стојановић - чистачица
Љиљана Рошковић - чистачица
Снежана Милошевић - спремачица
Бисерка Костић - спремачица
Дијана Нешић - радник у вешерници