Школа за музичке таленте приређује мастер клас виолинисте Мирослава Павловића.