ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2020. година

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ИЗМЕНАМА БР.2

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – УСЛУГА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ – ПАРТИЈА 2 - ПОДСКЛОПОВИ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - УСЛУГА ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ИЗМЕНАМА БР.1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УГАЉ И ДРВА, БР. 3/2020

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - УГАЉ И ДРВА, БР. 3/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - УГАЉ И ДРВА, БР. 3/2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - УГАЉ И ДРВА, БР. 3/2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, БР. 2/2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, БР. 1/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, БР. 2/2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, БР. 2/2020

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, БР. 1/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, БР. 1/2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, БР. 1/2020

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ