ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2019. година

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - НАБАВКА УГЉА БР. 5/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - НАБАВКА УГЉА БР. 5/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - НАБАВКА УГЉА БР. 5/2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 4/2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА БР. 4/2019

ОДГОВОР НА ПИТАЊА У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА БР. 4/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА БР. 4/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА БР. 4/2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЕЛЕКТРИЧНА ПАРНО КОНВЕКЦИЈСКА ПЕЋНИЦА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 3/2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019

ДРУГИ ОДГОВОР НА ПИТАЊА У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 3/2019

ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 3/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 3/2019, ИЗМЕНА 2

ОДГОВОР НА ПИТАЊА У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 3/2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 3/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 3/2019, ИЗМЕНА 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 3/2019, НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ПАРНО КОНВЕКЦИЈСКЕ ПЕЋНИЦЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЕЛЕКТРИЧНА ПЕЋНИЦА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 2/2019, НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 1/2019, НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 2019

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ