Простор

Васпитачка соба


Кухиња


Соба за игру и разоноду


Собе ученика


Апартмани и кухиња


Ученички клуб


Трпезарија