Семинар "Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика"

Продужетак распуста због епидемије грипа и веома хладно време  нису спречили наставнике, васпитаче и стручне сараднике Школе за музичке таленте да присуствују семинару “Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика“ који је одржан 17.2.2019.године у Камерној сали школе.

Реализатори семинара, Валерија Живковић, дипломирани психолог мастер и Марина Остојић, дипломирани педагог су својим динамичним излагањем и задацима привукле нашу пуну пажњу. Заједнички циљ је био унапређење наставног процеса и учења кроз јачање професионалних компетенција наставника за развијање веза међу предметима, међупредметних тема заснованих на исходима учења, односно ка изграђивању знања, умења и ставова који ће ученицима омогућити интеграцију у реалне, животне контексте, односно припремити их за живот.

Ивана Ћирић, стручни сарадник/психолог