Уређење хола Школе у оквиру Програма заштите животне средине

Стручни актив за развој школског програма

Дана 9. jуна 2018. године организована је једнодневна активност чланова Актива и ученика школе. Радили смо на засаћивању биљке "Камелеон" и других биљака које не траже пуно светлости и чији листови нису отровни. Биљке смо садили у постојећим жардињерама које су тренутно без садница или испуњене пластичним цвећем.

Сама активност је организована у циљу проширивања свести ученика о значају и важности уређења школског простора и очувања животног и радног простора.

Координатор актива:
Горан Николић

Родитељски састанак - обавештење