Семинар "Саветодавни разговор - примена у васпитном раду са адолсесцентима и родитељима"

Семинар "Саветодавни разговор - примена у васпитном раду са адолсесцентима и родитељима" организован је 11. јануара 2020.године у Школи за музичке таленте. Циљеви  семинара су "овладавање и унапређивање вештина вођења саветодавног разговора са адолесцентима и њиховим родитељима, односно развијање вештина комуникације у оквиру саветодавног разговора, јачање компетенције за организовање индивидуалног и групног саветодавног рада, појачавање свесности о сопственим капацитетима за пружање помоћи и препознавање тренутка када упутити дете код одговарајућих стручњака." (zuov-katalog.rs). Семинару су присуствовали директор и помоћник директора, васпитачи, наставници музичке и општеобразовне наставе и стручни сарадници.

Коначна ранг листа за Дом 2020/21

РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА