Заједнички састанак представника ученичких парламената средњих школа у Ћуприји

Почетком школске 2019/20.године основан је заједнички ученички парламент свих средњих школа у Ћуприји у циљу организовања заједничких акција младих у креирању окружења у коме ће млади имати прилику да уче или примењују своје знање и вештине за ширење културе бирања здравих стилова живота.

На састанку који је одржан јуче 14.01.2020. године у Медицинској школи, придружио се и ученички парламент наше школе. На састанку се говорило о заједничким активностима које би се реализовале у другом полугодишту:
• Хуманитарни турнир у фудбалу између Гимназије, Медицинске и Техничке школе- за време пауза, пре почетка спортског догађаја, између полувремена и на крају спортских активности: хип-хоп, фолклор, оркестар и балет)
• Операционализација тема и договарање око обележавања важних датума у другом полугодишту (Светски дан воде нпр.)
• Предлог за организовање књижевне вечери са представом (рецитаторска секција, глума, оркестар...)
• Опремање јавних библиотека
• Акција рециклаже отпада
• Трибине на тему безбедности деце на интернету

Исходи планираних активности:
1. развијање спортског и такмичарског духа, тимског или хуманитарног рад
2. изражавање емоција и потреба покретом или музиком
3. неговање здравих стилова живота као алтернативе наркоманији, алкохолизму и насиљу
4. развијање читалачких навика, формирање школских информативних листова, организовање изложби књига и ликовних радова
5. учествовање у културним и јавним делатностима
6. успостављање сарадње са локалним медијима у циљу ширења културе лепог, здравог, корисног и хуманог понашања младих у школама, на локалу и ширем окружењу.

Следећа седница парламената: Прва недеље после распуста у Школи за музичке таленте.

Илија Најдановић, наставник практичнне наставе

Коначна ранг листа за Дом 2020/21

РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА