Семинар „Умеће одрастања“

Семинар под називом „Умеће одрастања“ у реализацији тима „Психокод“ одржан је просторијама Школе за музичке таленте у Ћуприји у периоду од 11. до 13. Јануара 2019. године. Током три дана трајања семинара, психолошкиње Ирена Лобок Штулић и Милка Михаиловић су заједно са запосленим наставницима и васпитачима обрадиле неке од важних тема када је у питању рад са адолесцентима, развијање моралног расуђивања и емпатије код ученика као и подстицање групног рада и пријатељства. Поред радионица на којима су запослени обучавани да уносе креативне иновације у свој рад са децом, свака од тема семинара праћена је предавањима и теоријском основом од стране реализаторки. Посебан акценат стављен је на специфичност односа и начина рада наше инстутиције када је рад са ученицима у питању. У томе су највише помогле дискусије на којима су запослени износили индивидуална мишљења, запажања и искуства у раду са ученицима наше школе.
Минули семинар се може сматрати веома успешним од стране запослених у школи, и надамо се наставку успешне сарадње са тимом „Психокод“!

Илија Најдановић, наставник социологије

Родитељски састанак - обавештење